Por categoría, lugar ou retorno,
atopa o proxecto co que máis te identificas 
Imos aló!
Biopsia Líquida

Biopsia Líquida

Por: Oncomet

O noso obxectivo é propor a toda a Sociedade Civil Galega que financie colaborativamente

...
Quedan 40 días 1.240€ Obtenido
Mínimo2.800 €
13.600 €
Óptimo
CONFINANCIA ESTE PROYECTO
12 Colaboradores

Cofinanciación

2ª rolda

Obtido

134%
Óptimo
500.000
Mínimo
500.000
Obtido
668.557
Quedan
42 días
Cofinanceiros
0
668.557 134%
 

 
Imos aló!
Biopsia Líquida

Biopsia Líquida

Por: Oncomet

O noso obxectivo é propor a toda a Sociedade Civil Galega que financie colaborativamente

...
Quedan 40 días 1.240€ Obtenido
Mínimo2.800 €
13.600 €
Óptimo
CONFINANCIA ESTE PROYECTO
12 Colaboradores

Cofinanciación

2ª rolda

Obtido

134%
Óptimo
500.000
Mínimo
500.000
Obtido
668.557
Quedan
42 días
Cofinanceiros
0
668.557 134%